Dördüncü sanayi devriminin etkisiyle neoliberal kapitalizmde üretim süreçleri ve sınıfsal yapılar değişti. Birinci sanayi devrimi 18. asırda buharlı makinelerin ve …

Dördüncü sanayi devriminin etkisiyle neoliberal kapitalizmde üretim süreçleri ve sınıfsal yapılar değişti. Birinci sanayi devrimi 18. asırda buharlı makinelerin ve mekanik dokuma tezgâhının kullanılmasıyla başladı. On dokuzuncu asrın ikinci yarısında elektrikli montaj hattı üretim süreçlerine girince ikinci sanayi devrimi gerçekleşti. Ardından üçüncü devrim geldi; yarı iletkenlerin ve bilgisayarların devreye girmesiyle üretimde otomasyon sürecine geçildi. Dördüncü sanayi devrimiyle birlikte üretim süreçleri dijitalleşti, kendi denetimini sağlayan otonom üretim sistemleri oluşmaya başladı. Modern proletarya birinci sanayi devrimiyle birlik


Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/prekarya-yavuz-alogan-kose-yazilari-agustos-2018
Aydınlık » Yavuz Alogan "Prekarya" Köşe Yazısı

Aydınlık - Yavuz Alogan Son Köşe Yazıları