Ambar boşaldığında elindeki son çekirdeklerden başka birikimin kalmamışsa, yeniden zahmetli bir sürece girip hasat için kan ter içinde geceli gündüzlü …

Ambar boşaldığında elindeki son çekirdeklerden başka birikimin kalmamışsa, yeniden zahmetli bir sürece girip hasat için kan ter içinde geceli gündüzlü çalışmaktan gerisi yalan… Soğuk Savaş’tan bugüne emperyalizmin gösterişli postmodern tüketim kültürünün bizi fantastik hurafelere ve safsataya boğarak bozunuma uğratmasına karşı tutamağımız yine insanın özünü saklayan tohumda:
Doğu’yla Batı’nın arakesitinde, bilim, felsefe ve sanat bileşkesinin alüvyonlarında serpilip boy atan Goethe (1749 – 1832)… Yapıtlarında kim bilir kaç ton mum harcayıp ölümünden hemen birkaç sat önce, “Işık… biraz daha ışı


Aydınlık » Seyyit Nezir "Goethe Dersleri" Köşe Yazısı

Aydınlık - Seyyit Nezir Son Köşe Yazıları