Bazı şirket yöneticileri ve hukukçular anonim şirketlerde hisse senetlerinin önemini es geçerler.Bugün size anonim şirketlerde hisse senedi bastırma zorunluğu, yararları …

Bazı şirket yöneticileri ve hukukçular anonim şirketlerde hisse senetlerinin önemini es geçerler.Bugün size anonim şirketlerde hisse senedi bastırma zorunluğu, yararları ve hisse senedi devrinin vergisel avantajını açıklamaya çalışacağız.

ANONİM ŞİRKET NEDİR?

Anonim şirket Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 329.maddesine göre sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI

Nama Yazılı Hisse Senetleri

TTK 486.maddesine


Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/anonim-sirketlerde-hisse-senetlerinin-onemi-mustafa-pamukoglu-kose-yazilari-nisan-2018
Aydınlık » Mustafa Pamukoğlu "Anonim şirketlerde hisse senetlerinin önemi" Köşe Yazısı

Aydınlık - Mustafa Pamukoğlu Son Köşe Yazıları