Fortune dergisi Küresel 500 Büyük Şirket (KBBŞ) sıralamasını yayınladı. Genel bulgular şöyle: KBBŞ’nin toplam gelirleri, yüzde 11.5 oranında azalarak 27.6 …

Fortune dergisi Küresel 500 Büyük Şirket (KBBŞ) sıralamasını yayınladı. Genel bulgular şöyle: KBBŞ’nin toplam gelirleri, yüzde 11.5 oranında azalarak 27.6 trilyon dolara; toplam kârları da yüzde 11.2 oranında azalarak 1.48 trilyon dolara gerilemiş. Toplam gelirlerin dünya GSYH’ya oranı da düşmüş (yüzde 40.1’den 37.8’e) / Özsermaye tutarları yüzde 2.6 erimeyle 14.7 milyara inmiş! / İstihdamın en büyük kısmı (yüzde 10.3’ü) ticari ve mevduat bankalarında (Finansallaşmış kapitalizm!) / Çizelgeye 23 yeni şirket girmiş. / Kadın CEO’ların sayısı 14’ten 12’ye düşmüş. Bu gerilemenin nedenleri olarak, ABD şirketlerinde değerlen


Aydınlık » Melih Baş "Fortune Global 500 (2016) ile küresel ekonomiye bakış" Köşe Yazısı

Aydınlık - Melih Baş Son Köşe Yazıları