Türkiye futbol direktörü Fatih Terim mekân basmış. İyi bir örnek olması beklenen bu “büyük” insanların “küçükler” için ne derece tahripkâr …

Türkiye futbol direktörü Fatih Terim mekân basmış. İyi bir örnek olması beklenen bu “büyük” insanların “küçükler” için ne derece tahripkâr bir vakıa olduklarını idrak ediyorlar mı? Artık şaşırtmıyor. Gayet normaldir. Çünkü balık baştan kokar. Karakol basan, polisleri sıraya dizen, mekân basan ardından nüfuzunu, siyasi bağlantılarını devreye sokarak işin içinden sıyrılan yüzlerce vaka var. Onlar da, Terim de baştan kokan balık misali sistemin kurbanıdır.

Direktör Fatih’in de o nüfuzda olanların da davranışları, üslupları, tarzları, külhanbeylikleri, mafyavari söylemleri toplum ve devlet için tahripkâr unsurlard


Aydınlık » Mehmet Yuva "Fatih Terim kurbandır balık baştan kokar" Köşe Yazısı

Aydınlık - Mehmet Yuva Son Köşe Yazıları