Türkiye için milliyetçilik ve sosyalizm düşüncesi arasında özel bir bağdan söz edebiliriz. İki akımın tüm dünyada görülecek tarihsel bağından öte, …

Türkiye için milliyetçilik ve sosyalizm düşüncesi arasında özel bir bağdan söz edebiliriz. İki akımın tüm dünyada görülecek tarihsel bağından öte, sadece bize özgü bir iç içeliği söz konusudur.

Modern Türk düşüncesinin temelinde dört ana cereyan yatar: İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve Türkçülük. 1908 devrimine kadar geçen süreçte Osmanlıcılık, Yunan ve Bulgar savaşları ile, İslamcılık Arnavut ve Arap isyanları ile güçten düşmüş, Batıcılık deyim yerinde ise kendi kendine bertaraf olmuş, Osmanlı kurtuluşunun bayrağı Türkçülerin eline geçmiştir. 1920 senesi bizim için hem kurtuluş hem de milliyetçili


Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/milliyetciligin-actigi-kapi-gaffar-yakinca-kose-yazilari-ekim-2018
Aydınlık » Gaffar Yakınca "Milliyetçiliğin açtığı kapı" Köşe Yazısı

Aydınlık - Gaffar Yakınca Son Köşe Yazıları